تبلیغات
web life - علم بهتر است یا...؟!

علم بهتر است یا...؟!

1393/11/27
21:04
محمد جواد محمدی

داستانی خیلی جالب و شیرین و خواندنی. از دستش ندید!!!

منبع: کتاب شیمی 2 ، مبتکران!

 

علم بهتر است یا فوتبال ؟!

من درس خوانده بودمی در عالم کیمیا(شیمی امروزی!!) و چه بسا شبها و روزها که بیدار بودمی و درسهای سخت و دشوار خواندمی و نوشتمی و از بر کردمی و گفتمی و چه بسیار آزمایش های عجیب و غریب که انجام ندادمی!! و چه نتایج عجیب تری نگرفتمی!!

در نهایت راه با دلی خون ، مدرکی گرفتمی و دچار عشق گردیدمی چنان حال که هرگز ریز مولکولی(اتم امروزی!!) و مولکولی و درشت مولکولی(پلیمر امروزی!!) در عالم مادیات به آن نتوان رسیدندی!! و خداوند به ما پسری فرمود زیبا و گوگوری مگوری  و لپلپو!! و سخت تیرهوش!

بعد از آن به کار تدریس مشغول شدمی و سخت کار کردمی روز و شب.

روز ها و شب ها گذشتندی و پسر ما بزرگ شدندی و به کلاس اول رفتندی و نمراتی آوردندی که تا آن زمان من و بانو در تمام عمر نه دیدندی و نه شنیدندی و نه خواندندی ، نمراتی سخت زشت و ناپسند [ احتمالا 0  و 5/0 و  1 !!] . مر پسر را گفتمی حیف آن بیو مولکول های (مولکول های زیستی) که در بدن تو فعالیت کنندی!! ار چه از عالم عالم که پدر موی در آن سفید کرد روی برگرداندندی و به عالم ورزش روی آوردندی و سی شصتی(نوعی مولکول شبیه به توپ فوتبال ولی در اینجا منظور همان توپ فوتبال است!!) خریدندی و بازی کردندی شب و روزها.

پسر در آخر گفتندی: هان ای پدر که تو در تمام روزگار  با همه ، به استدلال سخن گفتی و حال صحبت مرا نیز بشنو که سخت از سر علم است و استدلال!! پس من در احوال تو سخت نظر کردمی و دیدمی جز نانی و آبی و چند کتاب و جزوه چیزی نداشتستی و همواره ما در سختی و...! ولی بازیکنان فوتبال همچون بالاک و لمپارد و زیدان و... با چند پاس چنان پولی درآوردندی که در خواب ما هم نمیادندی!!

سخنان پسر مرا سخت حیران کردندی و در آی کیوی خود شک کردمی که چرا من به این فکر نیفتادندمی؟!! سی شصت، نه!نه! توپ فوتبال را از پسر گرفتمی و فریاد همی زدمی ما گل میخوایم یالا!! ما گل میخوایم یالا!!!

صبحگاهان تدریسگاه(آموزشگاه امروزی!!) مرا خواستندی و با یک اوردنگی مرا بیرون انداختنندی!! من هم دو سه روزی تمرین کردمی و به باشگاه اینترنشنال اینتربایرن مولیخن بیلبایو رفتمی!!

و اکنون با حقوق سیصد و پنجاه میلیون دلار در میکرو ثانیه(یک میلیونم ثانیه!!) در حال زندگی هستمی و باخود فکر کردمی اگر کیمیا هم کشف کردمی که با آن از آهن طلا ساختمی چنان پولی در نخواهم در آوردرندیم!!! هیچکدام از مطالب این وبلاگ نوشته شده یا کپی شده از جای دیگری نیست ، مگر مطالبی که منبع آنها ذکر شوند.
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به web life است. || طراح قالب avazak.ir